محمدعلی کیانی نژاد

محمدعلی کیانی‌نژاد٬ ۱ آبان سال ۱۳۳۱ در بیرجند متولد شد. پدر وی، غلام‌حسین کیانی‌نژاد، صدای خوشی داشت و فرزندش را به خواندن تشویق می‌کرد. او از سن ۸ سالگی خوانندگی و نواختن فلوت را آغاز کرد. وی در سال ۱۳۵۱ به دانشکدهٔ هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه یافت و نزد هنرمندانی نظیر: نورعلی برومند، داریوش صفوت، محمدتقی مسعودیه و هرمز فرهت به آموختن موسیقی پرداخت.

: منتخب آثار خواننده