حمیدرضا نوربخش

پدر نوربخش دستی در آواز داشت و به شیوه مکتب آوازی اصفهان می‌خواند. نوربخش هم از سال1355ردیف آوازی را نزد پدر و با راهنمایی‌های مرحوم جلال تاج اصفهانی آموخت. پس از آن در سال 1359 فراگیری ردیف آوازی مرحوم محمود کریمی را آغاز کرد. سال 63 در رشته حقوق مشغول به تحصیل شد و از سال دوم تحصیل در کلاس‌های محمد رضا شجریان حاضر شد. سال 1367 دوره عالی آواز را در کنار چند تن از شاگردان برگزیده دیگر در محضر آقای شجریان گذراند. از سال 67 تا 71 نیز از محضر مرحوم احمد عبادی نوازنده برجسته سه‌تار بهره گرفت.

: منتخب آثار خواننده